Verbeterfase

Uit het opgeleverde FactoryWatch® Improvement Plan, kortweg het optimalisatieplan, volgen een aantal verbeteradviezen die in de verbeterfase worden uitgere\old. Dit kunnen kortstondige verbetertrajecten/-opdrachten zijn, zoals als het vervangen van een as, tot langdurige trajecten waarbij er gewerkt wordt naar een algehele gedrag- of cultuurverandering binnen een bedrijf. Daarom maakt FactoryWatch® gebruik van twee hoofdpijlers binnen de verbeterfase: 'Technische optimalisatie' en 'Mens optimalisatie'.