FactoryWatch® Improvement Experts

Een belangrijke succesfactor om een verbetertraject te kunnen waarborgen is de aanpak van continu verbeteren. Dit is een manier van werken waarbij gestructureerd, blijvend en doorlopend een organisatie haar efficiency, concurrentiepositie en productierendement kan vergroten. Door, met behulp van een FactoryWatch® Improvement Expert, de verliezen voor iedereen zichtbaar te maken, teamwork te verbeteren, processen te organiseren, eigenaarschap te creëren, veiligheid te garanderen en resultaten te borgen dringt continu verbeteren door tot in de genen van het bedrijf. 

Facetten waar een optimalisatiecoach zich binnen een productiebedrijf voornamelijk op richt zijn:

Meer informatie